REGULAMIN

Niniejszy Regulamin opisuje sposób realizacji usług w Studio Wizaż.PRO, ul. Borkowska 25 w Krakowie.

Jest on integralną częścią wszystkich umów zawieranych w Studio i na jego podstawie realizowane są usługi. Każda Klientka Studia musi potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptować jego warunki, by móc korzystać z usług w Studio Wizaż.PRO.

Niniejszy Regulamin jest własnością Studia Wizaż.PRO i a jego twórcą jest Monika Mitraszewska. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, bądź wykorzystywanie (w całości lub w częściach),  w jakichkolwiek celach (w tym prywatnych, bądź zarobkowych) jest wzbronione i podlega sankcjom prawnym.

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

 1. Przed przystąpieniem do wykonania usługi w Studio Wizaż.PRO każda Klientka zobowiązana jest wypełnić zgodnie z prawdą i stanem faktycznym „Kwestionariusz stanu zdrowia i kondycji skóry Klientki”. Klientka jest zobowiązana poinformować o wszelkich infekcjach, uczuleniach i alergiach przed przystąpieniem do wykonania usługi. Wizażysta nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych reakcji uczuleniowych bądź alergicznych u Klientki w trakcie bądź po wykonaniu usługi wizażu.
 2. Przeciwwskazaniami do wykonania usługi (nakładania kosmetyków na twarz w celu wykonania makijażu, bądź w celu przeprowadzenia kursu) są: choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych, stany gorączkowe, choroby zakaźne, zakażenia wirusowe, grzybicze bądź bakteryjne, naruszenia ciągłości skóry na twarzy i w jej okolicy, choroby układowe bądź autoimmunologiczne, choroby skóry, opryszczka na ustach i innych obszarach twarzy, trądzik ze świeżymi, sączącymi zmianami, choroby i infekcje skóry, w przypadku których istnieje ryzyko pogorszenia stanu cery, bądź rozsiania stanu zapalnego, zmiany niewiadomego pochodzenia, znamiona w obrębie twarzy i jej okolicach, zapalenie spojówek, alergie i inne choroby oczu, bądź stan ich podrażnienia, łzawienie, bądź alergie na kosmetyki.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, pojęcia „wizaż” i „makijaż” są używane zamiennie, jako usługa malowania twarzy. Szczegółowe definicje:
 • makijaż – malowanie twarzy kosmetykami w celu zakrycia niedoskonałości i podkreślenia atutów. Jest to usługa doraźna, mająca na celu zaadresowanie najbardziej widocznych mankamentów urody i odwrócenie od nich uwagi, poprzez uwydatnienie atutów danej urody.
 • wizaż – rozbudowana usługa makijażu, w tym analiza proporcji twarzy, zaprojektowanie makijażu, dobór kolorów makijażu i malowanie twarzy w celu podkreślenia wszystkich atutów urody Klientki i zakrycia niedoskonałości. Jest to usługa, mająca na celu kompleksowane kreowanie wizerunku Klientki, dostosowane do danej okazji i w odniesieniu do danej stylizacji.

§ 2 MAKIJAŻ I WIZAŻ 

 1. W przypadku cery problematycznej (np. naczynkowa, alergiczna, zniszczona, po zabiegach, przesuszona, łuszcząca się, z bliznami bądź przebarwieniami, trądzikowa, dojrzała itp.), innej narodowości lub koloru skóry, ciężkiej do malowania budowy oczu (opadająca powieka, oczy „mongolskie” i podobne, oko kobiety dojrzałej, z dużą ilością zmarszczek, z nadmiarem skóry na ruchomej powiece, łzawiące, z uczuleniami, itp), bądź u osoby, która na co dzień się nie maluje, wizaż próbny jest bezwzględnie wymagany i obowiązkowy. Jest on także obowiązkowy u Panny Młodej i jej gości, niezależnie od kondycji cery, narodowości i kształtu oczu.
 2. Jeśli w przypadkach wyszczególnionych w § 1 pkt 2 lub § 2 pkt 1 nie został wykonany wizaż próbny, Wizażysta ma prawo odmówić wykonania usługi.
 3. Jeżeli wizaż osób wyszczególnionych w § 1 pkt 2 lub § 2 pkt 1 był wliczony w opłatę rezerwacyjną (Voucher), kwota jest za niego pobierana niezależnie od faktu, czy zostanie on wykonany.
 4. W razie wątpliwości co do kondycji cery która ma być malowana, zwłaszcza jeśli jej stan się pogorszył już po wykonaniu wizażu próbnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Wizażystę. Dotyczy to zwłaszcza Panien Młodych. Wizaż ślubny może wówczas zająć więcej czasu, a jego cena może wzrosnąć. W przypadku braku dodatkowego czasu w grafiku, wykupiona usługa jest wykonywana w ramach dostępnego czasu, jednak jej efekt końcowy może odbiegać od efektu uzyskanego na wizażu próbnym.
 5. W przypadku gdy w dniu wykupionej wcześniej usługi zaistnieje u Klientki stan wyszczególniony w § 1 pkt 2, czyli przeciwwskazanie (w tym m.in. nagła choroba, alergia, bądź aktywna opryszczka), Wizażysta ma prawo odmówić wykonania usługi w ustalonym terminie. Opłata za wykupioną usługę jest wówczas przenoszona na inny termin, z zastrzeżeniem, że do wykonania usługi musi dojść w terminie do 3 miesięcy od pierwotnego terminu.  O dostępności terminu decyduje grafik Studia Wizaż.PRO, wszystko zależy więc od tego, czy w grafiku jest jeszcze miejsce na oczekiwany przez Klientkę makijaż. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia w kwestii przełożenia terminu w ciągu 3 miesięcy, wniesiona wcześniej opłata przepada.
 6. Klientka po wykonaniu wizażu próbnego akceptuje jego wygląd, następnie Wizażysta wykonuje zdjęcia wizażu i sporządza face-chart (graficzny schemat wizażu i listę użytych produktów). Na tej podstawie odtwarza się wizaż w dniu rezerwowanej usługi. W dniu imprezy nie można zmienić ustalonych wcześniej szczegółów wizażu, chyba, że wykonało się wcześniej drugi wizaż próbny.
 7. Jeśli Klientka chce wypróbować różne wersje wizażu, należy wykonać dodatkowe wizaże próbne. Każdy płatny jest oddzielnie.
 8. Wszystkie wizaże próbne wykonywane są na minimum miesiąc przed planowaną imprezą, w Studio Wizaż.PRO Kraków, ul. Borkowska 25, otwartym od poniedziałku do czwartku, od 10:00–20:00.
 9. Jeśli wizaż próbny był opłacony z góry, należy zadzwonić najpóźniej na 6 tygodni przed ceremonią (lub innym wydarzeniem), by ostatecznie umówić na niego termin. Kontakt w późniejszym czasie może skutkować brakiem dostepnych termniów na próbę. Klientka jest zobowiązana dotrzymania i dopilnowania wspomnianych terminów. W przeciwnym razie, z powodu braku wizażu próbnego, może nie dojść do wizażu (makijażu) właściwego (w tym ślubnego), co Klientka przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Brak wizażu (makijażu) próbnego może skutkować odmową wykonania wizażu właściwego przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo zdrowia Klientki.
 10. Jeśli termin wizażu (makijażu) próbnego został już ustalony, jest on zobowiązujący. Jeśli Klientka nie może się na nim pojawić, zobowiązana jest o tym poinformować najpóźniej na 24 godziny przed spotkaniem. Wówczas wniesione opłaty przenoszone są na kolejny termin. Takiej zmiany terminu próby można dokonać jednokrotnie. Jedyna akceptowana droga takiego zgłoszenia to rozmowa telefoniczna pod nr 501-323-338. Nie akceptujemy smsów odwołujących termin, ani maili, czy kontaktu przez social media Dopiero jeśli nie odbieramy telefonu, wówczas prosimy o smsa, z informacją, że chodzi o przełożenie terminu. Nowy termin musi od razu zostać ustalony telefonicznie – to warunkuje zachowanie ciągłości usługi. Klientka zobowiązana jest aby dopilnować, że nowy termin od razu zostanie ustalony. Brak ustalenia nowego terminu jest traktowany jako rezygnacja z usługi, zarówno makijażu próbnego, jak i właściwego, czyli np. ślubnego. Wówczas wszystkie wniesione opłaty przepadają, co Klientka przyjmuje do wiadomości, akceptuje i na co wyraża zgodę.
 11. Brak zgłoszenia, że Klientka nie może pojawić sie się na makijażu próbnym do 24 godzin przed spotkaniem sprawia, że termin makijażu próbnego przepada. Aby zachować możliwość wykonania makijażu właściwego (np. ślubnego) we wcześniej ustalonej dacie, należy ponownie umówić termin próby. Wcześniejsze opłaty za makijaż próbny przepadają, więc należy opłacić usługę spotkania próbnego ponownie. Jeśli opłacono z góry również makijaż ślubny, wówczas jest możliwość zachowania rezerwacji i wpłaty za niego jedynie jeśli umówi się i opłaci kolejny makijaż próbny. W przeciwnym razie termin makijażu ślubnego przepada, co Klientka przyjmuje do wiadomości i co w pełni akceptuje.
 12. Zaleca się, by nie wykonywać żadnych mechanicznych, ani chemicznych zabiegów na co najmniej miesiąc przed planowanym wizażem ze względu na to, że nie zawsze można przewidzieć reakcje skóry na kosmetyki. Odradza się też stosowania nowych leków, oraz suplementów, chyba, że stan zdrowia tego wymaga lub zlecił je specjalista. W takiej sytuacji reakcja skóry na wizaż jest trudna do przewidzenia.
 13. Na dzień przed wizażem należy wykonać regulację brwi, oraz przygotować skórę: wykonać delikatny peeling, najlepiej enzymatyczny, sprawdzonymi już wcześniej kosmetykami, oraz nawilżyć skórę twarzy i dekoltu. Nie zaleca się stosowania żadnych nowych kosmetyków. Przyjście na wizaż w niewyregulowanych brwiach znacząco obniża jakość i wygląd makijażu. Nie ma możliwości regulacji brwi w dniu wykonywania wizażu w Studio Wizaż.PRO.
 14. Podczas wykonywania usługi wizażu nie wyraża się zgody na obecność fotografów i kamerzystów, a także innych osób trzecich wykonujących zdjęcia, bądź filmy, chyba, że ustalono inaczej
  i zaznaczono to w umowie. Za obecność wskazanych wyżej osób pobierana jest opłata w wysokości 150 zł. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie pozyskanych ujęć w celach komercyjnych, ani też publikację ich celem prezentacji technik pracy i wykonywania wizażu w Studio Wizaż.PRO. Stosowane kosmetyki i techniki są objęte tajemnicą handlową Studia Wizaż.PRO.
 15. W miejscu wykonywania wizażu może przebywać maksymalnie jedna osoba poza Wizażystką i osobą malowaną. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się więcej osób, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości prowadzenia między nimi rozmów, bądź głośnego zachowywania się w inny sposób.
 16. W Studio Wizaż.PRO obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt, oraz dzieci do lat 6, ze względu na dużą ilość kosmetyków i substancji chemicznych, mających niekorzystny wpływ na ich organizmy.
 17. Na wizaż należy przyjść z niepomalowaną twarzą, w bluzce odsłaniającej dekolt w kolorystyce podobnej do kreacji docelowej. Warto mieć przy sobie zdjęcia makijaży, które się Pani podobają.
 18. Wykonywanie wizażu jednej osoby trwa około 60 minut, chyba, że wykupując usługę zaznaczono inaczej. Stanowczo odradza się przychodzenia na wizaż z wcześniej pomalowaną twarzą, gdyż demakijaż zabiera ok. 15 minut, co powoduje zmniejszenie ilości czasu na wykonanie usługi. Skóra jest także po takim oczyszczaniu podrażniona, co zmniejsza trwałość wykonywanego wizażu.
 19. W przypadku spóźnienia na usługę wizażu nie ma możliwości wydłużenia czasu w stosunku do czasu opóźnienia. W związku z tym każde opóźnienie niesie za sobą ryzyko niewystarczającej ilości czasu na wykonanie usługi, pogarszając tym samym trwałość i efekt końcowy usługi.
 20. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje utratą możliwości wykonania usługi, ze względu na brak wystarczającej ilości czasu. Wówczas wniesiona wcześniej opłata przepada. Klientka bierze na siebie odpowiedzialność za skutki ewentualnego spóźnienia i zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ustalonych kosztów, niezależnie od ilości pozostałego czasu a także efektu wykonanego wizażu.
 21. Efekt końcowy wizażu i jego trwałość stanowi wypadkową wielu czynników, m. in.: pogody, fazy cyklu menstruacyjnego, typu cery, temperatury, przyjmowanych leków, spożywania alkoholu,
  a nawet stanu emocjonalnego. Wizażysta nie może zagwarantować, że będzie to efekt, którego oczekiwała Klientka, gdyż stanowi on odczucie czysto subiektywne i niezależne od Wizażysty.
 22. Zapłata za wykonanie usługi wizażu należy się niezależnie od subiektywnych odczuć Klientki i osób trzecich.
 23. W ramach usług w Studio Wizaż.PRO wykonywane jest zdjęcie przed i po wykonaniu wizażu w celach dokumentacyjnych. Mogą one zostać użyte w celach promocji Studia.Wziaż.PRO i Moniki Mitraszewskiej, na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Jeśli Klientka nie wyraża zgody na upublicznienie tych zdjęć, musi to jasno zaznaczyć podczas wypełniania Kwestionariusza, wpisując słowo „NIE” w odpowiednie pole.

§ 3 OPŁATA REZERWACYJNA ZA WIZAŻ

 1. W celu rezerwacji terminu wizażu, wykupowany jest imienny Voucher upoważniający do wykonania usługi wizażu (analiza proporcji twarzy, zaprojektowanie makijażu, dobór kolorów makijażu i malowanie twarzy) w dniu w godzinach w Studio Wizaż.PRO Kraków, ul. Borkowska 25.
 2. Voucher jest imienny, nie można go odsprzedać, przekazać innej osobie, ani wymienić na gotówkę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, ani wydaniu reszty.
 3. Zadeklarowana w Voucherze liczba osób to maksymalna liczba, jaka może być pomalowana w ramach opłaconego Vouchera. Przy zgłoszeniu mniejszej liczby osób niż zadeklarowana różnica nie jest zwracana.
 4. Malowanie większej ilości osób płatne jest dodatkowo po 300 zł za osobę (max. 60 minut) i możliwe w przypadku wolnych miejsc w danym terminie.
 5.  Terminu, miejsca ani godziny spotkania nie można przełożyć. W razie rezygnacji ze strony Klientki ze wskazanego wyżej terminu Voucher przepada.
 6. Wartość Vouchera jest tożsama z opłatą rezerwacyjną za usługi.
 7. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna i przepada w przypadku rezygnacji z usługi wizażu, niezależnie od jej przyczyny.
 8. Usługa wizażu jest wykonywana przez Wizażystkę Monikę Mitraszewską, lub podmiot współpracujący i certyfikowany przez Studio Wizaż.PRO.
 9. W przypadku zdarzeń ze strony Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie usługi wizażu w ustalonym wcześniej terminie, organizowane jest (jeśli to możliwe) zastępstwo na podstawie cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków umowy. W razie braku możliwości organizacji zastępstwa, data wykonania usługi przenoszona jest na inny termin, wspólnie ustalany z Klientką (do 3 miesięcy od pierwotnej daty).
 10. Jeśli Klientka nie chce przenosić opłaty na inny termin, a brak możliwości realizacji usługi w pierwotnej dacie nastąpił ze względu na problem po stronie Wykonawcy, równowartość Vouchera zwracana jest Klientce przelewem na podany przez nią numer konta w terminie do 14 dni roboczych od zgłoszenia chęci zwrotu i podania numeru konta. Klientka zrzeka się tym samym jakichkolwiek dalszych roszczeń w tej sprawie.
 11. Voucher wydawany jest po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej.
 12. Wniesienie opłaty rezerwacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4 KURSY INDYWIDUALNE I VOUCHERY W PREZENCIE

 1. Indywidualny kurs makijażu na użytek własny dla siebie (niezawodowy) trwa max 3 godziny lekcyjne, czyli 3×45 minut. Szczegółowe informacje odnośnie tego tematu zawarte są tutaj: KLIK!
 2. Indywidualny, certyfikowany kurs wizażu na użytek zawodowy ma różną długość trwania, zależną od zakresu materiału. Szczegółowe informacje odnośnie tego tematu zawarte są tutaj: KLIK!
 3. Kursy indywidualne przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby i nie jest dopuszczalne przyprowadzanie na nie osób towarzyszących.
 4. Kursy przeprowadzane są w dni powszednie, między poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach 10:00 – 18:00 w Studio Wizaż.PRO w Krakowie, przy ul. Borkowskiej 25/54.
 5. W razie rezerwacji terminu kursu, pobierana jest opłata za rezerwację (połowa ceny kursu). Do dopłaty jest więc druga połowa w dniu kursu przed przystąpieniem do nauki. 
 6. Na wykonanie płatności jest 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji i otrzymania smsa z numerem konta.
 7. Jeśli rezerwacja kursu nie zostanie opłacona w ciągu 48 godzin (płatność musi zostać w tym czasie zaksięgowana na naszym koncie), ustalony termin przepada.
 8. Jeśli wykupowany jest Voucher w prezencie, całość kursu opłacana jest z góry. Po zaksięgowaniu płatności wydawany jest Voucher w terminie do 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 9. Voucher wystawiany jest na podane w trakcie kupna imię i nazwisko osoby obdarowanej i jest wysyłany w formie elektronicznej, przygotowanej do samodzielnego wydruku, na adres e-mail podany przez osobę kupującą.
 10. Voucher jest imienny, nie można go odsprzedać, przekazać innej osobie, ani wymienić na gotówkę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, ani wydaniu reszty.
 11. Ważność Vouchera to 3 miesiące od daty jego wystawienia.
 12. Kontaktu w sprawie realizacji Vouchera i rezerwacji należy dkonywać wyłącznie telefonicznie, najpóźniej miesiąc od daty wydania, dzwoniąc pod numer 501-323-338 w godziny i dni pracy Studia (wyszczególnione w zakładce KONTAKT).
 13. Nie dokonujemy rezerwacji, ani ich zmian poprzez smsy, maile, czy media społecznościowe. Jedyną zobowiązującą formą kontaktu w sprawie rezerwacji jest rozmowa telefoniczna pod nr 501-323-338.
 14. Kontakt w sprawie realizacji Vouchera musi nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wystawienia Vouchera. W przeciwnym razie nie dajemy gwarancji dostępności terminu mieszczącego się w okresie daty ważności Vouchera.
 15. W ramach Vouchera dodatkowo wykonujemy mini sesję zdjęciową w studyjnych warunkach i Klientka otrzymuje mailowo co najmniej jedno zdjęcie upamiętniające wykonanany makijaż (do 7 dni roboczych od odbycia kursu i wyknania zdjęcia).
 16. W razie braku możliwości pojawienia się na kursie w ustalonym terminie, w przypadku zgłoszenia tego faktu na nie krócej niż 24 godziny przed terminem kursu, opłata bądź Voucher są przenoszone na nowy termin, który wspólnie ustalamy. Takie przeniesienie terminu może być wykonane jeden raz. Przy kolejnej rezygnacji z terminu opłata bądź Voucher przepada.
 17. W przypadku zdarzeń ze strony Wykonawcy uniemożliwiających przeprowadzenie kursu w ustalonym wcześniej terminie, data kursu przenoszona jest na inny termin, wspólnie ustalany z Klientką (do 3 miesięcy od pierwotnej daty). Jeśli kurs w nowo ustalonej dacie również nie dojdzie do skutku ze względu na zdarzenia po stronie Wykonawcy, znów następuje ustalenie nowego terminu (do 3 miesięcy od daty, w której kurs się nie odbył) lub pieniądze za rezerwację są zwracane Klientce w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Klientkę chęci zwrotu i podania numeru konta. Klientka rezygnuje tym samym z jakichkolwiek dalszych roszczeń w tej sprawie.
 18. Wszelkie niezawarte w niniejszym regulaminie warunki są regulowane przez Kodeks Cywilny.
 19. Klientka przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych jest Kosma Mitraszewski, NIP: 675-120-56-39. Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu wykonania umowy wizażu, zgodnie
  z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jej danych na potrzeby wykonania usługi w Studio.
 20. Klientka oświadcza, że całą odpowiedzialność za konsekwencje wykonywanej usługi bierze na siebie i rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń wynikających z ewentualnych konsekwencji jej wykonania.
 21. Studio Wizaż.PRO jest obiektem monitorowanym całodobowo w celach bezpieczeństwa. Klientka przyjmuje to do wiadomości i akceptuje ten fakt, godząc się na monitoring.
 22. Wykonanie usługi w Studio Wizaż.PRO jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu niniejszego REGULAMINU.

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, co następuje.

Administratorem Pani danych osobowych jest firma Kosma Mitraszewski, 30-438 Kraków, ul. Borkowska 25, NIP: 675-120-56-39, email: info@wizaz.pro

Administrator będzie przetwarzać Pani dane wyłącznie w celu wykonania umowy wizażu, objętej udzielonym zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani danych w celu marketingu bezpośredniego. W każdej chwili przysługuje Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pani dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy.

Administrator będzie przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Okresy przechowywania danych osobowych wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu administratora.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdej chwili przysługuje Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Jeśli uzna Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Pani danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi wizażu będzie niemożliwa.

kursy makijau krakw
Top